CHUYÊN TRANG KHOÁN VIỆC
MỘT WEBSITE CỦA CONGDONGXAYDUNG.VN

Đăng ký tài khoản

Đăng dự án của bạn

Nhận đề xuất

Hoàn thành dự án

Thành viên nhận khoán việc
avatar-user
(No rating)
500.000đ /hr
avatar-user
(No rating)
/hr
avatar-user
(No rating)
12đ /hr
avatar-user
(No rating)
30đ /hr
avatar-user
(No rating)
55đ /hr
avatar-user
(No rating)
100đ /hr
thành viên
Dự án
Ngân sách
Đã hoàn thành
DỰ ÁN MỚI ĐĂNG

Xin lỗi, không có dự án được đăng nào.